Set İçeriği

Almanca Metot Kitapları ve MP3 CD
Kolay öğrenim metodu ile hazırlanmış Almanca metot kitaplarımız, öğretim sistemimizin temelini oluşturmaktadır.

Metot kitaplarımızda pratik Almanca konuşma çalışmaları yapılmakta, hızlı ve akıcı konuşabilmek için gereken genel cümle kalıpları öğrenilmektedir.  Kitaplarımızın gerekli bölümlerinde karşılıklı konuşmalara yer verilmiş, böylece günlük hayattaki kullanımlarının da öğrenilmesi sağlanmıştır. 

MP3 CD’miz Almanca metot kitaplarımızda yapılan çalışmaların seslendirmesini içermektedir. MP3 CD’den Almanca kelime ve cümlelerin telaffuz çalışmaları yapılmaktadır. En çok gerekli olan Almanca kelime ve cümle kalıpları öğrenilmektedir.

İnteraktif CD-ROM’lar ile Çalışma
İnteraktif CD-ROM’lar öğretim sisteminin öğreticiliği açısından önemli bir bölümü oluşturmaktadır. Dinleme, yazma ve okuma gibi çok yönlü çalışmaları bir arada barındıran bir dijital eğitim materyalidir. Her CD’nin özel yazılımı bulunmaktadır. CD’yi bilgisayarınıza taktığınızda, otomatik kurulum yapar, masaüstüne kısa yol oluşturarak kullanıma hazır hale gelir. 

Aşağıda interaktif CD-ROM’ların içeriklerini inceleyebilirsiniz.

Die Aktionskarten (2.000 kelime öğrenme) İnteraktif CD-ROM İçerik Açıklaması
Die Aktionskarten programı günlük hayatta ve evde kullanılan araçlara ilişkin 2.000’in üzerinde kelime içermektedir. Kelimeler doğal bir ritimle günlük konuşmalar içerisinde geçmektedir. Kelimeleri bir konu içerisinde öğrenmek, teker teker öğrenmekten daha kolaydır.

Deutsch Pro (İş Almancası) İnteraktif CD-ROM İçerik Açıklaması
Deutsch Pro interaktif CD-ROM’umuzda, Almanca’daki iş görüşmelerinde kullanılan genel uslüp ve kalıplar anlatılmaktadır.

Bir şirket ile Almanca yüz yüze görüşme, telefon görüşmeleri, teklif sunma, e-mail yazımları, sipariş alıp vermek vs. gibi iş hayatında gerçekleşebilecek her türlü yaşantı ele alınıp, çok geniş örnekler verilmekte ve her konu en ince detayına kadar incelenmektedir. Ayrıca Deutsch Pro, kişinin anlatım yeteneğini geliştirecek bir dizi alıştırma çalışmaları da içermektedir.

Almanca Kolay Konuşma Kılavuzu
Setimizin yardımcı kitabı olan Almanca Kolay Konuşma Kılavuzu, 4 bölümden oluşmaktadır. Kitabımızda, iki değişik amaç bir arada gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Birinci bölümde, bir miktar Almanca bilen bir kişinin, herhangi bir amaçla yaptığı bir seyahatte veya Türkiye’de karşılaştığı bir yabancı ile konuşabilmesini sağlamak için, çeşitli yaşantılarda onun ihtiyacı olabilecek kalıp cümleler, bir sözlük havasında verilmektedir. Bu nedenle cümleler Türkçe düşünülmüş ve Almanca’ya çevrilmiştir. Karşılaşabileceğiniz tüm yaşam dilimlerindeki olası kalıp cümleler verilmeye çalışılmıştır.

İkinci bölümde ise, yine Almanya’da veya dünyanın herhangi bir yerinde karşılaşılabilecek çeşitli yaşantılardan oluşan karşılıklı konuşmalar ve kısa hikayecikler (skeçler) Almanca olarak verilmiş, altlarına da Türkçe karşılıkları yazılmıştır. Bu bölümün öğreticilik niteliği çok önemlidir. Çünkü yabancı bir lisanı ileri bir seviyede konuşmak için önce kendi lisanında düşünüp onu Almanca’ya çevirmektense, aynı yaşantılarda kullanılan Almanca cümleleri bilip onları kullanmak daha uygundur. Türkçe’den aynen çevrilmiş cümleler doğru olsalar da, onun yerine Almanca’da kullanılma alışkanlığı yaygın olan benzer cümleler kullanmak Almancanızı daha güzel gösterir. Almanca’da kullanılma alışkanlığı fazla olan cümle kalıpları belleğinize yerleşirse yeri geldiği zaman Türkçe düşünüp, tercüme etmek yerine doğruca bildiğiniz Almanca cümleyi kullanırsınız. Böylece konuşmanız akıcılık kazanır.